English Flag Serbian Flag Russian Flag

Obrano mleko u prahu

Mleko u prahu je mlečni proizvod dobijen isparavanjem mleka.

Jedna od svrha sušenja je čuvanje, jer ima duži rok trajanja od tečnog, a i ne treba biti hlađeno.

Druga svrha je smanjenje volumena, što ga čini ekonomičnijim za transport.

Mleko u prahu može se proizvoditi kao: ekstra masno, punomasno, delimično obrano i obrano.

Razlika između ovih varijanti je u sadržaju mlečne masti, pri cemu je taj sadržaj najniži kod obranog mleka i iznosi najviše 1.5%.

Obrano mleko u prahu mora da sadrzi ne manje od 95% mleka čvrste materije i ne sme da pređe 4% vlage ili 1.5% masti,minimalni sadrzaj proteina je 34%,osim ako nije drugačije naznačeno.

Generalno, mleko u prahu ima široku primenu u prehrambenoj industriji, od proizvodnje hrane za odojčad, preko poslastica tipa čokolade i karamela, pa sve do pekarske industrije.