English Flag Serbian Flag Russian Flag

Biljni protein

Proteinski koncentrat za ishranu svinja u tovu


Karakteristike:

Predstavlja izvor kvalitetnog proteina na bazi posebnih biljnih proteina koje imaju najslicnije karakteristike soji i sa izbalansiranim odnosom esencijalnih amino-kiselina. Kombinovanjem više komplementarnih proteinskih hraniva, dobijen je aminokiselinski profil proteina usklađen sa potrebama proizvodnih životinja.Ovim se postiže biološka i ekonomska prednost korišćenja ovog proizvoda, jer omogućava efikasno iskorišćavanje unetih proteina i energije. U krmnim smešama se uspešno može kombinovati sa ugljenohidratnim hranivima, kao i sa drugim proteinskim hranivima. Korišćenjem ovog proizvoda u krmnim smešama, povećava se raznovrsnost smeša u pogledu broja uključenih hraniva, a time i potpunije zadovoljenje potreba životinja u pojedinim hranljivim materijama. Izbalansiranim organoleptičkim osobinama, obezbeđuje dobro konzumiranje hrane.