English Flag Serbian Flag Russian Flag

Surutkin permeat

Surutkin permeat je jedna od frakcija koja se dobija ultrafiltracijom slatke surutke.

Ultrafiltracijom kroz membranu prolaze mali molekuli, kao što su voda, laktoza i soli, a veće i složenije makromolekule, kao što su proteini i masti, membrana ne propušta.

Na ovaj način dobijamo visokomolekularnu frakciju sastavljenu od proteina i masti, koja se naziva koncentrat ili retentat, i niskomolekularnu frakciju koju čine voda, soli, laktoza i aminokiseline koja se naziva ultrafiltrat ili permeat.

Većina surutke permeata posle sušenja,gde je laktoza kristalizuje i osuši u prah,koriste u humanim proizvodima za bebe.Laktoza u permeatu je u opsegu 65-85%,sa proteinima u opsegu od 3-8%.

Surutkin permeat poboljšava emulgovanje masti i vezivanje proizvoda.

Definisan i uravnotezen proizvod,posebno mineralnog sastava.

Poboljšava ukus,boju i teksturu raznih namirnica.