English Flag Serbian Flag Russian Flag

By pass proteini za životinje

BY PASS/ZAŠTIĆENI PROTEINI

Rumen ne razgradivi proteini su deo sirovog proteina koji izmiče degradaciji mikroba u buragu,čime se omogućava da tek formirane aminokiseline u buragu prođu od buraga do tankog creva.Krave u ranoj laktaciji proizvode velike količine mleka imaju ogromnu potrebu za amino kiselinama I u tom periodu krave imaju najvecu potrebu za zasticenim proteinima.Izuzetno je vazno da se poveca sinteza mikroba proteina kako bi se ispunili visoki zahtevi u proizvodnji mleka.u ovoj fazi rane laktacije krave nisu u mogucnosti da sintetisu dovoljno proteina kako bi zadovoljile svoje potrebe za aminokiselinama.Male količine proteina su dostupne iz sopstvenih rezervi u telu krava gubi na težini I kondiciji jer je mnogo malo dostupnih proteina u poredjenju sa potrebama grla u intezivnoj proizvodnji.

To se nadoknadjuje sa by pass (zasticenim) proteinima.U ranoj laktaciji,35 do 40 % sledovanje sirovih proteina u suvoj materiji treba da bude obezbeđeno iz by pass proteina. 

Takođe treba imati u vidu razlicit amino kiselinski profil,svaka hrana ima razlicit procenat razgradivih proteina,aminokiseline u by pass proteinima variraju i moraju dopunjuju protok aminokiselina iz mikroba proteina.