English Flag Serbian Flag Russian Flag

DDGS-destilat kukuruza-biljni protein u ishrani životinja

DDGS je destilat kukuruza.

DDGS se koristi kao parcijalna zamena za koncentrat i silažu ali se uglavnom koristi kao zamena za koncentrat soje i kukuruza.

DDGS je dobar izvor proteina preko 30% u suvoj materiji koji je visoko nerazgradiv (55% sirovog proteina)

Takodje to je odlican izvor energije oko 2.25 Mcal/kg u suvoj materiji.

Prema američkom ministarstvu poljoprivrede USDA 1t DDGS moze da zameni 1.22t koncentrata kukuruza i sojine sačme.Razlog zbog kog je moguće da se zameni u ovom odnos je pre svega zbog bolje koncentracije energije i proteina.

U poslednjih nekoliko godina DDGS je postao najekonomičniji izvor proteina i energije u industriji hrane za životinje.Koncentracija energije u DDGS je veća nego u kukuruzu.

Aminokiselinske karaktereistike su slične kao kod drugih proteinskih hraniva (kukuruzni gluten,suncokretova sačma…)sa izuzetkom lizina koji moze biti ostećen usled proizvodnog procesa sušenja DDGS,što dovodi do smanjene svarljivosti lizina.Da bi se izkalkulisao termički obrađen proizvod u ishrani svinja preporuka je da se odnos lizina i sirovih proteina ukoliko se koristi samo DDGS mora da bude veci od 2.80% .Svarljivost fosfora u DDGS je 59%,mnogo više nego kod drugih hraniva što smanjuje cenu koštanja usled uštede neorganskog fosfora.Uključivanje DDGS u recepturu treba da bude kalkulisano na bazi digestivnih amino kiselina i digestivnog fosfora.

Generalno 10% DDGS zamenjuje 5kg sojine sašme i 5kg kukuruza.

U ishrani preživara isključivo se koristi kao zamena za proteine soje i druge proteine (kukuruzni gluten,suncokretova sašma…)sa dodatkom žitarica.

Kod krava u laktaciji praksa je da se koristi DDGS 20% suve materije.

Funkcionalna vlakna su potrebna kako bi se izbegao pad mlečne masti ukoliko se koristi DDGS kao zamena za silažu.

Vlakna u DDGS se smatraju da su zamena za visoko skrobna hraniva,kao kukuruz,kao rezultat smanjuju problem sa acidozom.

Mnogo je faktora koji utiču na produktivnost ukoliko se uključuje DDGS u ishrani,tip silaže,u kom odnosu su silaža i koncentrat uključeni,visok nivo masti u ddgs kao i amino kiselinske karakteristike koje moraju biti izbalansirane.