English Flag Serbian Flag Russian Flag

Palmino ulje i palmina mast

Palmino ulje spada u biljna ulja.Palmino ulje se dosta razlikuje od ostalih vrsta standardnih uljarica, jer pretežno sadrži 40-50% zasićenih masnih kiselina, zbog čega je vrlo stabilno, a samim tim i veoma pogodno za obradu, kao i za prženje.

Dobro podnosi visoke temperaturne režime.

Smatra se da je zdravo, jer obiluje vitaminima A i E, sadrži oko 10% linolne kiseline, ima karakteristična organoleptička svojstva, teško oksidira i dugo traje.

Radi se o visoko zasićenom ulju, crvenkaste boje koja dolazi od karotena.

Osim toga, sadrži i antioksidanse.

Ako se palmino ulje kombinuje sa nekim drugim jestivim uljem, može se dobiti hibrid, koji zadržava prednosti oba sastojka.

Palmino ulje je veoma cenjeno u kulinarstvu, jer tokom prženja ne natapa namirnice masnoćom, pa hrana ne zadržava naknadni ukus i ostaje sočna.

Nema miris ni ukus, a pri visokim temperaturama ne prska i ne peni.

Takodje, u palminoj masti, postupak prženja može da se ponavlja dvostruko više puta u odnosu na druga jestiva ulja.

Potrebno je napomenuti da se palmino ulje dobijeno ekstrakcijom plodova palme bitno razlikuje od ulja palminih koštica, koje sadrži dosta miristinske i laurinske kiseline, pa je ukupna kolicina zasićenih masnih kiselina preko 80%(prevelika kolicina zasicenih masnih kiselina je štetna-aterogena, ali se ove dve vrste ulja laboratorijski lako mogu razlikovati).

Sa druge strane, palmina mast se dobija hidrogenizacijom palminog ulja-prevođenjem u čvrsto stanje.

Takođe, ne sadrži holesterol jer vodi poreklo od biljnih ulja, a i znatno je stabilnija.

Rafinisano palmino ulje se najčešce koristi za proizvodnju margarina i šorteninga(masti specijalne namene, pripremljene tako da mogu lako da se mažu, mešaju i obrađuju); palmin olein se koristi za prženje i konditorsku industriju, a palmin stearin za proizvodnju margarina.

Palmino ulje je idealan za upotrebu kao sastojak u namazu i margarinima , jer ima 20-22% solidan procenat masti (SFC ) na 20 ° C , koji pomaže u formulisanju masnih proizvoda.


Proizvodi iz prerade palme:
Ulje za kuvanje i pečenje:

Palmin olein 

Specijalne masti za pečenje sa odličnom oksidacionom stabilnošću
Proizvodnja biodizela

Destilat palminih masnih kiselina
Proizvodi za ishranu zivotinja

Palmina protektirana mast 99%